603 910 173 s.jakoniuk@wp.pl
SZKOLENIEElementarius w Społecznej Szkole Podstawowej w Mechnicy. Szkolenie Rady Pedagogicznej pt.” Jak rozmawiać z trudnym rodzicem?”

SZKOLENIE<<<>>>Elementarius w Społecznej Szkole Podstawowej w Mechnicy. Szkolenie Rady Pedagogicznej pt.” Jak rozmawiać z trudnym rodzicem?”

Warsztaty „Jak rozmawiać z trudnym rodzicem?” w Społecznej Szkole Podstawowej w Mechnicy. Głównym elementem szkolenia było wykorzystanie tzw. „mowy ciała” w rozmowie z rodzicami. Bardzo kreatywne grono, miła atmosfera i rzeczowa dyskusja. Bardzo dziękuję za możliwość spotkania z Państwem i podzielenia się wiedzą. Zdjęcie niezbyt udane, ale jedyne:-)

Elementarius w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Szafera w Głubczycach

Elementarius w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Szafera w Głubczycach

Jako koordynator projektów z ramienia Izby Rolniczej w Opolu spotkałem się z dyrektorem i nauczycielami szkoły rolniczej w Głubczycach.  Na mocy porozumienia podpisanego między Izbą Rolniczą w Opolu i Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Szafera w Głubczycach rozpoczęto rozmowy na temat projektowej współpracy obu organizacji. W ramach programu ERASMUS+ instytucje będą aplikowały w Narodowej Agencji w Warszawie w celu uzyskania dofinansowania organizacji dwutygodniowych praktyk zagranicznych młodzieży i nauczycieli. Termin składania wniosków projektowych jeszcze odległy ale już planowane są działania projektowe.

 

 

ELEMENTARIUS w Izbie Rolniczej w  Opolu

ELEMENTARIUS w Izbie Rolniczej w Opolu

W ramach nawiązanej przed rokiem współpracy z Izbą Rolniczą pojawiają się stale nowe formy jej rozwoju. We wtorek tj. 3 października zebrał się Zarząd Izby Rolniczej w Opolu. Podczas posiedzenia koordynator projektów realizowanych w izbie przedstawił dokonania projektowe oraz zaproponował nawiązanie współpracy ze szkołą rolniczą z Głubczyc. Podjęto decyzję o podpisaniu wstępnego porozumienia o współpracy w ramach programu ERASMUS+. W nadchodzący czwartek koordynator projektów z ramienia Izby Rolniczej w Opolu spotka się z dyrektorem Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Szafera w Głubczycach  Panem mgr. inż. Bogusławem Chochowskim w celu omówienia zasad współpracy i podpisania porozumienia.