603 910 173 s.jakoniuk@wp.pl
ELEMENTARIUS w Czechch – Projekt „Beekeeping”  – program ERASMUS+

ELEMENTARIUS w Czechch – Projekt „Beekeeping” – program ERASMUS+

Kolejny projekt „Beekeeping” realizowany przez Izbę Rolniczą w Opolu w ramach programu ERASMUS+ rozpoczął się w Opavie / Republika Czeska /. Partnerami projektowymi są organizacje z : Czech, Rumunii, Bułgarii, Portugalii i Polski. Projekt traktuje o pszczołach i wszystkim co z nimi się wiąże. Kolejne spotkanie projektowe odbędzie się w listopadzie na Wyspach Azorskich.