603 910 173 s.jakoniuk@wp.pl

Szkolenia i doradztwo

Mobbing i dyskryminacja
Bardzo często pracodawca dowiaduje się o zaistniałym zjawisku mobbingu w kierowanej przez siebie placówce z pozwu skierowanego przeciwko niemu przez jednego z pracowników. Niestety to ZAWSZE pracodawca odpowiada za mobbing bez względu na to kto kogo mobbinguje.

Regulują to przepisy Kodeksu Pracy mówiące o tym, że pracodawca jest zobowiązany do wdrażania praktyk antymobbingowych wśród swoich pracowników.

Przeciwdziałanie przemocy psychicznej to działalność edukacyjno-szkoleniowa mająca na celu zwalczanie przejawów mobbingu i dyskryminacji w codziennym życiu, zarówno w pracy jak i w życiu prywatnym.

Szkolenia antymobbingowe, które prowadzę mają na celu uzmysłowienie zasadniczych różnic wypływających z istoty mobbingu i dyskryminacji. Dokładne ich poznanie daje możliwość zapobiegania wszelkim przejawom przemocy psychicznej w zakładach pracy oraz dyskryminacji także w życiu codziennym.

Co zyskujesz jako pracodawca organizując szkolenie antymobbingowe?

 

  • przeszkolonych pracowników;
  • certyfikat o odbytym szkoleniu dla każdego z obecnych na szkoleniu pracowników;
  • pewność, że w razie pozwu o mobbing, pracodawca wywiązał się z obowiązku nałożonego na niego przez Kodeks Pracy co wykaże przed sądem;
  • gotowy regulamin na wypadek zaistnienia przemocy psychicznej na terenie zakładu pracy;
  • komfort w związku z poinformowaniem swoich pracowników o konsekwencjach płynących ze stosowania przemocy psychicznej.

 

Nie znasz brzmienia art. 94 Kodeksu Pracy? To źle!

Warto zapobiec problemom zanim wystąpią w twoim zakładzie pracy. Zorganizuj szkolenie. Zapraszam do kontaktu w celu ustalenia wszystkich szczegółów. Prowadzą także indywidualne konsultacje i doradztwo dla osób borykających się z problemami przemocy psychicznej w pracy. Mam kontakt z prawnikiem specjalizującym się w tematyce mobbingu w pracy.