603 910 173 s.jakoniuk@wp.pl

O mnie

Sławomir Jakoniuk
Jestem pedagogiem z wieloletnim stażem. Posiadam duże doświadczenie zarówno w pracy z dziećmi jak i młodzieżą czy dorosłymi.

Doświadczenia wyniesione z pracy pedagogicznej pozwalają mi na rozwój w dziedzinie szkoleń, koordynowania projektów oraz wielu innych, w których kluczowe są umiejętność wyrażania siebie oraz znajomość tematyki stosunków międzyludzkich.

Znajomość kilku języków obcych oraz środowiska pedagogicznego na różnych szczeblach ułatwia mi poruszanie się na płaszczyznach, na których działam.

Obecnie zajmuję się:

  • terapią indywidualną w ramach integracji sensorycznej i terapii ręki,
  • świadczeniem usług w ramach SUO – Specjalistycznych Usług Opiekuńczych.
  • szkoleniami i doradztwem w dziedzinie przeciwdziałania przemocy psychicznej/mobbing i dyskryminacja,
  • szkoleniami i doradztwem w dziedzinie autoprezentacji i mowy ciała w pracy,
  • planowaniem oraz koordynowaniem projektów unijnych w ramach programu ERASMUS+.

Opinie klientów

Co mówią o mnie…
„Se Slawkem Jakoniukem spolupracuju už od roku 2008, je to silný člen našeho mezinárodního týmu, vždy spolehlivý, iniciativní , který je oporou našich účastníků i užšího kruhu koordinátorů. Připravili jsme spolu již více než 15 projektů, jeho všestrannost se profiluje i v cílových skupinách těchto projektů – odborné partnerské projekty se studenty i farmáři Agrární komory, odborné stáže pro studenty střední odborné zemědělské školy, Youth kempy se zemědělským i sportovním zaměření. Živě se zajímá o dění a aktivity své lokální i naší společné mezinárodní komunity. Již mnohokrát se osvědčil i v krajních situacích jako zdravotník či preventista rizikových situací.”

Ze Sławkiem Jakoniukiem współpracuję do 2008 roku. Jest silnym członkiem naszej międzynarodowej grupy projektowej, godny zaufania, pełen inicjatywy – jest podporą uczestników spotkań projektowych oraz szerokiej grupy koordynatorów. Przygotowaliśmy wspólnie ponad 15 projektów, a jego wszechstronność przejawia się w różnych typach projektów – zawodowych partnerskich realizowanych z uczniami oraz pracownikami Izby Rolniczej w Opolu, projektach staży uczniowskich dla uczniów rolniczych szkół średnich oraz młodzieżowych obozach o tematyce rolniczej i sportowej. Interesuje się działaniami swojej lokalnej i międzynarodowej społeczności. Wielokrotnie sprawdził się w ekstremalnych sytuacjach jako opiekun dzieci i zapobiegał ryzykownym sytuacjom.

Radmila Srayerova

guarantee of international exchanges, Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Szkolenia prowadzone przez pana Jakoniuka to szkolenia z najwyższej półki. Bardzo dobrze przygotowane pod względem merytorycznym, a przeprowadzone w sposób wysoce profesjonalny. Pan Sławek dzieli się nie tylko swoją wiedzą ale również bogatym doświadczeniem, dzięki czemu szkolenia te są wyjątkowo praktyczne. Dodatkowo osobowość i poczucie  humoru  pana Sławka sprawiają, że szkolenie to miło spędzony czas. Osobiście dziękuję Panu Sławkowi za dwa szkolenia, które pomogły mi odpowiednio napisać wniosek w programie ERASMUS+  oraz  za dodatkową pomoc w rozwiązywaniu problemów i rozterek związanych z koordynowaniem  zatwierdzonego  projektu
Justyna Dwornik

Koordynator projektu partnerskiego "Move on", Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Skoroszycach