603 910 173 s.jakoniuk@wp.pl

Szkolenie

Jak rozmawiać z trudnym rodzicem?
 

Zmiany w systemie edukacji zawsze odbywają się z udziałem rodziców i opiekunów dzieci. Niestety, roszczeniowość rodziców staje się w ostatnim czasie przyczyną wielu nieprzyjemnych zajść z ich udziałem na terenie placówek oświatowych. Rodzic jako trudny klient szkoły staje się bardzo często roszczeniowym i wymagającym „chodzącym problemem”, z którym trudno sobie poradzić. Ale czy tak musi być ?


Dlaczego warto zainteresować się tym problemem?


Odpowiedź jest prosta: szkoła jako instytucja przechodzi obecnie wiele burzliwych przemian, a jej wizerunek bardzo ucierpiał. Tylko przywrócenie prawidłowej komunikacji na płaszczyźnie „szkoła – dom – szkoła” zagwarantuje przywrócenie prestiżu szkoły i uwiarygodni pracujących w niej pedagogów.