603 910 173 s.jakoniuk@wp.pl

RODO

Dane kontaktowe IOD

Dane kontaktowe  inspektora ochrony danych w firmie „ELEMENTARIUS” – Sławomir Jakoniuk

Adres korespondencyjny:
Inspektor Ochrony Danych
Grzegorz Gos
ul. Broniewskiego 16
48-304 NYSA

tel.:  883 964 814

e-mail: grzesiekgos@interia.pl

Podstawa prawna: art. 37 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Podmiot publikujący: Promyk Nadziei. Terapia i pomoc specjalistyczna – s.c. Grzegorz Gos i Elżbieta Jaskólska:
Autor informacji: Grzegorz Gos
Publikujący informację: Grzegorz Gos
Publikacja informacji: 22.05.2018 17:21
Aktualizacja informacji: 24.05.2018 22:12