603 910 173 s.jakoniuk@wp.pl

Szkolenie

Mowa ciała
Mowa ciała to zjawisko powszechne w naszym codziennym życiu ale często bardzo trudne do sklasyfikowania. Wszyscy wysyłamy otoczeniu sygnały, które świadczą o naszym nastawieniu, poglądach, samopoczuciu czy zamiarach.

Poprawne „czytanie” mowy ciała pozwala na uzyskanie lepszych efektów podczas negocjacji, rozmowy o pracę czy zwykłej rozmowy z przełożonym. Język gestów czynionych nieświadomie zdradza często zamiary i odczucia naszego rozmówcy. Dobrze jest posiadać wiedzę na temat pochodzenia niektórych zachowań czy sygnałów płynących od innych osób. Ułatwia nam to poruszanie się wśród ludzi i często pozwala zapobiec problemom.

Zjawisko mowy ciała w pracy stanowi coraz modniejsze zagadnienie, a przyczyna wzrostu zainteresowań jest prosta: wszyscy chcieliby poznać pozawerbalny język pomagający poznać prawdziwe intencje swoich rozmówców.

Pozdrawiam wszystkich tych, którzy mają dobry wzrok, a mimo to niczego nie widzą i zapraszam na szkolenie.