603 910 173 s.jakoniuk@wp.pl

Szkolenie

Sensodydaktyka

Szkolenie jest skierowane do nauczycieli, którzy chcą wzbogacić swoją wiedzę, kompetencje oraz warsztat pracy o zagadnienia związane z procesami integracji sensorycznej. Zaburzenia przetwarzania bodźców sensorycznych (zmysłowych) mają znaczący wpływ na sferę emocjonalną dziecka, jego motorykę oraz funkcje poznawcze. Zarówno percepcja wzrokowa, słuchowa, dotykowa, jak również sprawność motoryki dużej i małej powinny być od najmłodszych lat kompleksowo rozwijane, tak aby przeciwdziałać wszelkim niepowodzeniom szkolnym.