603 910 173 s.jakoniuk@wp.pl

 

 

Szanowni Państwo, poszukuję pedagogów zainteresowanych współpracą w ramach Specjalistycznych Usług Opiekuńczych:  nauczycieli, psychologów, oligofrenopedagogów, terapeutów zajęciowych, terapeutów ręki, terapeutów SI na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle i gmin ościennych. Zapraszam serdecznie do kontaktu osoby zainteresowane. 

 

 

 

 

 

 

SUO

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze to stosunkowo szybko rozwijająca się dziedzina, w której wydzielone z urzędach gminy i miasta jednostki realizują zadania z tym związane. Tzw. GOPS i MOPS odpowiedzialne na mocy rozporządzenia o SUO do objęcia opieką osób ze specjalnymi potrzebami, zarówno dzieci jak i dorosłych.

Usługi te, zgodnie z przepisami MOGĄ być świadczone NIEODPŁATNIE pod pewnymi warunkami, których spełnienie jest stosunkowo łatwe zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dzięki swojej organizacji Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze są bardzo przystępną formą pomocy choćby z tego względu, że terapeuci docierają bezpośrednio do domów osób potrzebujących i nie ma konieczności dowozu podopiecznych. Ogromną zaletą usług jest stały kontakt z jednym terapeutą.

Jeżeli Twoje dziecko ma problemy adaptacyjne i np. unika wykonywania niektórych czynności, nie lubi bawić się z dziećmi, bywa apatyczne albo nadmiernie pobudliwe, nie je niektórych pokarmów, jest nadwrażliwe na dźwięk, zdiagnozowano u niego autyzm dziecięcy, zespół Aspergera – może skorzystać z pomocy w ramach współpracy z terapeutą Integracji Sensorycznej lub Terapeutą Ręki.

Zajmuję się współpracą z ośrodkami pomocy społecznej, wspierając ich działalność. Dzięki znajomości rynku edukacyjnego posiadam doświadczenie w pracy z nauczycielami i edukatorami oraz rodzicami także dzieci ze specjalnymi potrzebami.

Ważne informacje

Dla kogo są te usługi?

Nie jest wymagane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności – jedynym potrzebnym dokumentem jest zaświadczenie od lekarza psychiatry.  Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze to zajęcia dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ADHD problemami emocjonalnymi, lękami, schizofrenią, mózgowym porażeniem dziecięcym itp.

Co należy zrobić aby uzyskać pomoc w ramach specjalistycznych Usług Opiekuńczych?

1.  Udać się do lekarza psychiatry lub psychiatry dziecięcego po zaświadczenie – skierowanie do SUO. Lekarz określi rodzaj potrzebnej terapii oraz ilość godzin pracy z terapeutą.

2. Ze skierowaniem oraz podaniem należy udać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w gminie. Osoba odpowiedzialna za Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze na podstawie dostarczonych dokumentów wystawi opinię i znajdzie terapeutę. Należy zapytać także jakie warunki należy spełnić aby zostać zwolnionym z opłacania zajęć z terapeutą, gdyż najczęściej usługi te są bezpłatne.

3. W ciągu miesiąca pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej jest zobowiązany do zorganizowania pomocy w ramach Specjalistycznych Usług Opiekuńczych.