603 910 173 s.jakoniuk@wp.pl

Jako koordynator projektów z ramienia Izby Rolniczej w Opolu spotkałem się z dyrektorem i nauczycielami szkoły rolniczej w Głubczycach.  Na mocy porozumienia podpisanego między Izbą Rolniczą w Opolu i Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Szafera w Głubczycach rozpoczęto rozmowy na temat projektowej współpracy obu organizacji. W ramach programu ERASMUS+ instytucje będą aplikowały w Narodowej Agencji w Warszawie w celu uzyskania dofinansowania organizacji dwutygodniowych praktyk zagranicznych młodzieży i nauczycieli. Termin składania wniosków projektowych jeszcze odległy ale już planowane są działania projektowe.