603 910 173 s.jakoniuk@wp.pl

Kolejny projekt „Beekeeping” realizowany przez Izbę Rolniczą w Opolu w ramach programu ERASMUS+ rozpoczął się w Opavie / Republika Czeska /. Partnerami projektowymi są organizacje z : Czech, Rumunii, Bułgarii, Portugalii i Polski. Projekt traktuje o pszczołach i wszystkim co z nimi się wiąże. Kolejne spotkanie projektowe odbędzie się w listopadzie na Wyspach Azorskich.